CASTROL MAGNATEC STOP START 10W30

คุณสมบัติสินค้า:

ป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ทันทีที่คุณสตาร์ทเครื่องยนต์ โมเลกุลอัจฉริยะของ Castrol MAGNATEC: ยึดเกาะชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์คล้ายแม่เหล็ก ในขณะน้ำมันเครื่องทั่วไปไหลมารวมตัวในห้องเครื่อง เพิ่มชั้นฟิล์มปกป้องสมานกับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ พร้อมปกป้องทันที่ที่สตาร์ท เพื่อปกป้องเครื่องยนต์ของคุณทันทีที่คุณสตาร์ทเครื่อง เลือกใช้น้ำมันหล่อลื่น Castrol MAGNATEC ที่เหมาะสม

หมวดหมู่ : LUBRICANT CASTROL

Share

โมเลกุลอัจฉริยะของ Castrol MAGNATEC 
ยึดเกาะเครื่องยนต์และปกป้องเครื่องยนต์ในช่วงเวลาที่จำเป็นที่สุด นั่นคือ ระหว่างการอุ่นเครื่อง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การสึกหรอของเครื่องยนต์เกิดขึ้นถึง 75% สูตรเฉพาะของ Castrol MAGNATEC จะให้การปกป้องอย่างดีเยี่ยมทันทีที่คุณสตาร์ทเครื่อง จึงช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้อย่างมาก* และทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด ตลอดการเดินทาง 

Castrol MAGNATEC – พร้อมปกป้องทันทีที่สตาร์ทเครื่องยนต์

* อ้างอิงผลการทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Sequence IVA
คาสตรอล แม็์กนาเทค สต็อป สตาร์ท 10W-30
สภาพการจราจรปัจจุบัน โดยเฉพาะชั่วโมง
เร่งด่วน, การจราจร หนาแน่น, รอสัญญาณไฟ
จราจร ทำให้ท่านต้องขับแบบเบรค เบรค เร่ง เร่ง กว่า 18,000 ครั้งต่อปี ซึ่งลักษณะการขับขี่
ดังกล่าว น้ำมันเครื่องที่ยึดเกาะบนผิวลูกสูบ และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ถูกทำลายได้ง่าย
และอาจทำให้เกิดการสึกหรอมากกว่าการขับขี่แบบปรกติ จากผลการทดสอบล่าสุด
แม็กนาเทค สต็อป-สตาร์ท 10W30 ช่วยลดการสึกหรออย่างมี นัยสาคัญ * เหนือกว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้นวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่นโดยเฉพาะสาหรับ การขับขี่แบบ เบรค เบรค เร่ง เร่ง ในเมือง 
ประโยชน์ที่ได้รับ
คาสตรอล แม็กนาเทค 10W30 สต็อป-สตาร์ท ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยโมเลกุลอัจฉริยะสูตรพิเศษ ที่สามารถซ่อมแซมชั้นฟิลม์ที่อาจหลุดหายไปทุกครั้งที่เบรค เบรค เร่ง เร่ง อย่างทันท่วงที ยึดเกาะทุกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ในขณะที่น้ำมันเครื่องทั่วไปไหลไปรวมตัวในอ่างน้ำมันเครื่อง ลดการสึกหรอจากการขับแบบ เบรค เบรค เร่ง เร่ง อย่างมีนัยสาคัญ 

*As tested in the industry OM646LA test 
การใช้งาน
เหมาะสาหรับรถเก๋ง รถเอนกประสงค์ทุกชนิด ที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ CNG/NGV หรือ LPG มาตรฐานรับรอง 
Exceed API SN, 
ACEA A3/B4

Powered by MakeWebEasy.com